top of page

                               e- KIRJA
 
ÄLÄ LAIHDUTA!
 
-Matka mielenhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta vaivattomaan painonhallintaan sekä pysyvään elämäntapojen muutokseen

HUOM. Kirjasta tulossa uudistettu versio 2023!


Tekijät, jotka sekä mahdollistavat että estävät hyvän painonhallinnan:

kaavio. painonhallinta.png

Kirja on matkaopas, joka saattelee lukijan lempeällä tavalla mielenhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta vaivattomaan painonhallintaan sekä pysyvään elämäntapojen muutokseen

 • Kokonaisvaltainen kehomieli – lähestymistapa 

 • Perustuu viimeisimpään tutkimustietoon

 • Käytännönläheinen, sisältää selkeät ohjeet ja harjoitukset

 • Saattelee lukijan pysyviin tuloksiin lempeällä tavalla

 • Sisältää kokoelman vaikuttavimmiksi todettuja painonhallintavinkkejä

 • Tavoitteena terveellinen elämä, joka luonnistuu ilman ponnisteluja

 • Julkaistu 27.1.2020

 • 189 Sivua

 • PDF-muodossa

 • Hinta 7.50 euroa

 • Kirjoittanut terveystieteiden maisteri Natassa Aaltonen

 

Miksi painonhallinta on monelle niin vaivalloista ja jojoilevaa?

Onko pysyvään ihannepainoon mahdollista päästä hyvän mielenhallinnan kautta, ilman näännyttäviä kuureja?

Kuinka mielenhallinnan menetelmillä voi kiihdyttää painonpudotusta sekä automatisoida painonhallinnan pysyvästi?

Kuinka tehdä terveellisestä elämäntavasta kestävän ja mieluisan?

Mitä tekemistä kokonaisvaltaisella hyvinvoinnilla on vaivattoman painonhallinnan kanssa?

 

Muun muassa näihin kysymyksiin kirjassa vastataan. Tämä teos avaa painonhallinnan vaikeuden juurisyitä sekä vastaa kysymykseen, miksi painonhallinta on niin vaikeaa, vaikka sen väitetään olevan hyvin yksinkertaista ”syöt vain vähemmän kuin kulutat” – tyyppistä. Kirjan kantavana perusajatuksena on, että joitain poikkeuksia sekä sairaanloista ylipainoa lukuun ottamatta kenenkään ei varsinaisesti tarvitse laihduttaa, laihdutuskuurit eivät toimi pitkällä tähtäimellä. Haitalliset liikakilot, jos niitä on tai niitä kokee olevan, poistuvat kehosta mielen ja kehon tasapainottumisen sekä haitallisen stressin poistumisen myötä positiivisena sivuvaikutuksena. Kun ihminen voi kokonaisvaltaisella tavalla hyvin, muodostuu terveyttä ja hyvinvointia tukevista tavoista pysyvä elämäntapa, tapa, jota haluaa noudattaa ja tapa, jota ei tarvitse erikseen miettiä tai pakottaa sekä tapa, joka kestää läpi elämän. Painoa ja painonhallintaa ei tällaisessa olotilassa tarvitse miettiä lainkaan, eikä kohtuuttomia kuureja tarvita. Ideaalitilanteessa ihmisten ei siten tarvitsisi laihduttaa ollenkaan, sillä paino-ongelmat ja tyytymättömyys omaan kehoon eivät mahdu hyvinvoivan kehon ja mielen yhtälöön. Monilla mielenhallinnan tekniikoilla on myös mahdollista kiihdyttää tätä prosessia: mieli on suorassa yhteydessä kehon toimintoihin, joten mieltä ja kehoa ei edes tulisi hahmottaa erillisinä systeemeinä.

 

 

Teos sisältää kattavan tutkittuun tietoon perustuvan teorian painonpudotuksen ja sen hallinnan tehokkaimmista keinoista, mielenhallinnan tärkeydestä ja työkaluista, meditaatioon sekä ns. itsesuggestioon pohjautuvista menetelmistä, stressinhallinnasta sekä elämäntavoista (kuten ravinnosta, liikunnasta ja unen tärkeydestä) ja ympäristöstä. Teos on käytännönläheinen ja menetelmien sekä harjoituksien kautta helposti omassa elämässä sovellettavissa. Kirja on informatiivinen ja sen tarkoitus on informatiivisuuden lisäksi tukea sinua painonhallinnassa sekä opastaa tasapainoisen olotilan tielle.

 

Laihtumisen käynnistymiseen usein riittää jo se, että opettelee hallitsemaan mieltään ja stressitasojaan, hoitaa unen kuntoon, liikkuu edes vähän päivittäin ja panostaa monipuoliseen terveelliseen ruokavalioon. Laihtuminen alkaa tapahtua kehon ja mielen tasapainottumisen sivutuotteena. Tämän siis pitäisi riittää. Ihmisten kärsivällisyys ei kuitenkaan usein riitä ”odotteluun”, kaikki haluavat tietää ne parhaat laihtumisniksit. Tästä syystä olen koonnut kirjaan myös näitä käytännön vinkkejä, sellaisia, jotka sekä tutkimuksien että oman kokemukseni perusteella ovat toimiviksi todettuja tukemaan laihtumista ja painonhallintaa niin lyhyellä kuin pitkälläkin tähtäimellä. Näiden ohjeiden avulla voit yhtäältä nopeuttaa painonpudotustasi ja toisaalta tehostaa niin sanotun automatisoidun laihtumisen ja pysyvän painonhallinnan toteutumista. Esimerkiksi 10-20 kilon painonpudotus onnistuu loppujen lopuksi helposti mielen ja kehon tasapainottumisen sekä pienten muutosten seurauksena, ilman kaloreiden tuijottelua tai näläntunnetta. 

 

TUTUSTU KIRJAN SISÄLLYSLUETTELOON: 

SISÄLLYS: 

 

       ALKUSANAT s. 4

 

1. | MIKSI KENENKÄÄN TARVITSEE LAIHTUA? s. 8

 

1.1 | Yleistesti ylipainosta ja painonhallinnasta s. 8

1.2 | Tarvitseeko sinun laihtua? s. 12

 

2. | LAIHTUMINEN JA PAINONHALLINTA OVAT 100% MIELENHALLINTAA, KAIKKI MUU  

HYVÄ SYNTYY MIELENHALLINNAN SIVUTUOTTEENA s. 19

 

2.1 | Miksi laihtuminen on niin vaikeaa, vaikka sen pitäisi muka olla       

hyvin yksinkertaista? s. 19

2.2 | Luovatko ajatukset todellisuutesi? s. 23

2.3 | Tietoisuus on väylä mielen taustaohjelmiin s. 27

2.4 | Miten kehoon ja mieleen voi synnyttää itseohjautuvan,                       

suotuisia elämäntapoja ylläpitävän systeemin? s. 32

2.5 | Miten neuroplastisuus ja epigenetiikka liittyvät itsensä               

ohjelmointiin? s. 43

 

3. | STRESSI JA PAINONHALLINTA – PURKAMALLA ELIMISTÖN STRESSITILAN                       

ONNISTUT s. 46

 

3.1 | Miten stressi liittyy laihtumiseen ja painonhallintaan? s. 46

3.2 | Miksi stressi on ongelma, vaikka sen alkuperäinen tarkoitus           

on aivan briljantti? s. 49

3.3 | Haitallinen stressi - Tunnista, ehkäise, hallitse ja hoida s. 64

 

4. |MEDITAATIO JA MEDITAATIOON POHJAUTUVAT KEHOMIELI – MENETELMÄT PAINONHALLINNASSA s. 76

 

4.1 | Miksi pitäisi olla läsnä? s.76

4.2 | Miksi optimaalinen hengittäminen on niin ensiarvoisen   

   tärkeää? s. 80

 

4.3 | Mitä ovat meditaatio ja meditaatioon pohjautuvat mielen- ja   

   kehonhallintamenetelmät? s. 90

4.4 | Miten aivot ja aivoaallot liittyvät meditaatioon? s. 96

4.5 | Miksi meditoida, mitä sisälläsi tapahtuu, kun meditoit? s. 106

4.6 | Meditoinko oikein? s. 112

4.7 | Meditaation pohjautuvat menetelmät olemisessa ja

   tekemisessä s. 116

4.8 | Miksi lapset omaksuvat uutta niin helposti? s. 124

4.9 | Onko meditaatiolla haittavaikutuksia? s.127

4.10 | Visualisointi menetelmänä ja painonhallinnassa s. 129

 

5. | ELÄMÄNTAPOJEN JA YMPÄRISTÖN MERKITYS PAINONHALLINNASSA s. 136

 

5.1 | Suhtautumisesi elämäntapoihin on oleellisinta s. 136

5.2 | Miten kehon hiljainen tulehdus liittyy painonhallintaan? s. 138

5.3 | Ravinto, syöminen ja suhtautuminen ruokaan s. 141

5.4 | Ravintoon ja syömiseen liittyvät täsmävinkit painonhallinnan

   näkökulmasta s. 149

5.5 | Muut elämäntavat ja ympäristö painonhallinnassa s. 162

5.6 | Muihin elintapoihin ja ympäristöön liittyvät täsmävinkit

   painonhallinnan näkökulmasta s. 167

 

        LOPUKSI s. 178

 

        LÄHDEVIITTEET s. 181

Painonhallintaan liittyen minua kiinnostavat eniten ihmiset, jotka jojoilevat painonsa kanssa, kompastelevat laihtumisyrityksissä ja jotka ovat ahkerasti yrittäneet jo vähän kaikkea vuosikausia, jopa vuosikymmeniä. Useimmiten heitä yhdistävät myös muut selittämättömät oireet, puutostilat, itseinho sekä yleinen vetämättömyys ja uupumisoireet elämässä. Näiden ihmisten tuskastelusta on herännyt halu kehittää lempeä ja tehokkaasti sekä mieltä että kehoa uudelleenohjelmoiva lähestymistapa painonhallinnan haasteisiin, sellainen, joka myös opastaa pysyvästi hyvään ja energiseen oloon sekä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin myös muilla terveyden osa-alueilla. Toivon, että voin auttaa ja innostaa sinua osaltani matkalla kohti tasapainoista hyvää oloa, tervettä, energistä ja menestyvää elämää sekä auttaa sinua saavuttamaan ihannepainosi, eli sellainen keho, joka sopii juuri sinulle ja jossa sinä viihdyt parhaiten.  

bottom of page