top of page

OIKEUDELLINEN TIEDONANTO

Evästeet

Henkilötietojen käsittely Arista Health Oy:n verkkosivuilla perustuu ensisijaisesti tavoitteeseen varmistaa verkkosivujen toimivuus, turvallisuus sekä niiden jatkuva kehittäminen. Tämän lisäksi käsittelemme henkilötietoja kävijämäärien seurantaan liittyvissä toimissa.

Keräämme verkkosivujemme kautta IP-osoitteita ja evästetietoja.

Tämä verkkosivusto käyttää kävijäseurantaan tarkoitettuja kolmannen osapuolten tarjoamia ohjelmia. Käytössämme on tällä hetkellä Google Analytics -ohjelma. Kävijäseurannan tuottaman tiedon avulla voimme paremmin kehittää verkkosivujamme. Seurannan toteuttamiseksi Google Analytics käyttää evästeitä, joiden avulla sivustomme tunnistaa tietokoneesi, kun vierailet niillä. Evästeisiin tallentuva tieto on nimetöntä, ja se koskee muun muassa sivuston kävijämääriä, sitä, miltä verkkosivulta kävijät ovat sivustolle tulleet ja sitä, millä sivustomme sivuilla he käyvät. Lisätietoa Google Analytics -ohjelmasta on osoitteessa http://www.google.com/analytics/. Voit muuttaa selaimesi asetuksia niin, että selaimesi ei tallenna verkkosivustojen lähettämiä evästeitä tai pyytää sinulta luvan ennen evästeiden tallentamista.

Vastuunrajoitus

Verkkosisällöt ja verkkokurssit eivät koskaan sovellu sairauksien hoitoon, eikä niiden avulla voi tehdä diagnooseja. Näin ollen myöskään Terveyskaaos -sisällöt eivät korvaa lääkärin antamaa hoitoa, tai tekemiä diagnooseja. Terveyskaaos -sisällöt ovat puhtaasti informatiivisia, ne voivat tukea sinua erilaisten terveyshuolien myllerryksessä ja edistää terveyttä ja hyvinvointia. Jos kuitenkin kärsit jostain sairaudesta tai sinulla on sairauteen viittaavia oireita, älä pitkitä hakeutumista lääkäriin.

Copyright © 20018 Arista Health Oy. Kaikki oikeudet pidätetään.

Immateriaalioikeudet

Koko tämän sivuston sisältö on Arista Health Oy:n omaisuutta, ja suojaamme sisältöä tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien sekä muiden yksinoikeuksien ja näihin liittyvän lainsäädännön perusteella.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Arista Health Oy

Y-tunnus: 2885489-2

Luomanmäki 62

02440 Kirkkonummi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Natassa Aaltonen
+358 40 541 3300
natassa.aaltonen@aristahealth.fi

3. Rekisterit, joita yhtiö ylläpitää

Arista Health Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin talletetaan tietoja Arista Health Oy:n henkilö – ja yritysasiakkaiden sekä yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä, lisäksi potentiaalisten asiakkaiden ja yhteystyökumppaneiden yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakas- ja yhteistyökumppanisuhteiden hoitamiseksi. Tietoja voidaan käyttää myös toiminnan kehittämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

·        Henkilön etu- ja sukunimi

·        Sähköpostiosoite

·        Postiosoite

·        Puhelinnumero

·        Muut mahdolliset yhteystiedot yritykseen            tai organisaatioon liittyen

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin edellä esitetty tietosisältö saadaan Arista Health Oy:n liiketoiminnasta sekä yhteistyökumppaneilta ja asiakkailta. Lisäksi tietoja voidaan saada yleisistä internetlähteistä ja Asiakastieto Oy:n tietokannasta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan käyttää informaatio- ja markkinointitarkoituksiin ainoastaan Arista Health Oy:n toimesta. Kolmansilla toimijoilla ei ole pääsyä tietoihin. Henkilötietojen käyttämisestä markkinointitarkoituksiin rekisteröidyltä pyydetään nimenomainen suostumus.

 

8. Kielto-oikeus ja tietojen korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Pyynnöt tietojen tarkistamisesta, korjaamisesta tai hävittämisestä tulee osoittaa kirjallisesti rekisteristä vastaavalle henkilölle. Tiedot rekisteristä hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.  Edellä esitetyn lisäksi henkilö voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tulla unohdetuksi. Tämä tarkoittaa sitä, että poistamme oma-aloitteisesti henkilötiedot, joita emme enää tarvitse. Jos tarve on muuttunut alkuperäisestä, pyydämme uuden luvan tietojen rekisteröimiselle.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Keräämämme ja tallentamamme henkilötiedot ovat salasanasuojattuja kaikissa laitteissamme, tämän lisäksi niiden käyttöoikeus on rajattu ainoastaan työntekijöillemme, jotka tarvitsevat välittömällä tavalla tietoja työnkuvansa toteuttamiseen. Luvaton käyttö on estetty palomuuritekniikalla.

bottom of page