e-Kirja: LAIHDUTUSKOMPASTELIJAN OPAS -Matka mielenhallinnan ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kautta vaivattomaan painonhallintaan sekä pysyvään elämäntapojen muutokseen

 

  • Kokonaisvaltainen kehomieli – lähestymistapa ja menetelmät

  • Perustuu viimeisimpään tutkimustietoon

  • Käytännönläheinen, sisältää selkeät ohjeet ja harjoitukset

  • Sisältää lisäksi kokoelman vaikuttavimmiksi todettuja painonhallintavinkkejä.

  • Julkaistu 27.1.2020

  • 189 Sivua

  • PDF-muodossa

  • Hinta 7.50 euroa

  • Kirjoittanut terveystieteiden maisteri Natassa Aaltonen

 

Miksi painonhallinta on monelle niin vaikeaa, vaikka sen väitetään olevan hyvin yksinkertaista ”yksi sisään yksi ulos” – tyyppistä?

Onko pysyvään ihannepainoon mahdollista päästä mielenhallinnan kautta, ilman näännyttäviä kuureja?

Kuinka mielenhallinnan menetelmillä voi kiihdyttää painonpudotusta sekä automatisoida painonhallinnan pysyvästi?

Miksi olisi parempi, että kukaan ei varsinaisesti laihduttaisi ja miettisi painoaan?

 

Muun muassa näihin kysymyksiin kirjassa vastataan. Tämä teos avaa painonhallinnan vaikeuden juurisyitä sekä vastaa kysymykseen, miksi painonhallinta on niin vaikeaa, vaikka sen väitetään olevan hyvin yksinkertaista ”syöt vain vähemmän kuin kulutat” – tyyppistä. Kirjan kantavana perusajatuksena on, että joitain poikkeuksia sekä sairaanloista ylipainoa lukuun ottamatta kenenkään ei varsinaisesti tarvitse laihduttaa, laihdutuskuurit eivät toimi pitkällä tähtäimellä. Liikakilot, jos niitä on tai niitä kokee olevan, poistuvat kehosta mielen ja kehon tasapainottumisen sekä haitallisen stressin poistumisen myötä ikään kuin sivutuotteena. Kun ihminen voi kokonaisvaltaisella tavalla hyvin, muodostuu terveyttä ja hyvinvointia tukevista tavoista pysyvä elämäntapa, tapa, jota haluaa noudattaa ja tapa, jota ei tarvitse erikseen miettiä tai pakottaa sekä tapa, joka kestää läpi elämän. Painoa ja painonhallintaa ei tällaisessa olotilassa tarvitse miettiä lainkaan, eikä kohtuuttomia kuureja tarvita. Ideaalitilanteessa ihmisten ei siten tarvitsisi laihduttaa ollenkaan, sillä paino-ongelmat ja tyytymättömyys omaan kehoon eivät mahdu hyvinvoivan kehon ja mielen yhtälöön. Monilla mielenhallinnan tekniikoilla on myös mahdollista kiihdyttää tätä prosessia: mieli on suorassa yhteydessä kehon toimintoihin, joten mieltä ja kehoa ei edes tulisi hahmottaa erillisinä systeemeinä.

 

 

Teos sisältää kattavan tutkittuun tietoon perustuvan teorian painonpudotuksen ja sen hallinnan tehokkaimmista keinoista, mielenhallinnan tärkeydestä ja työkaluista, meditaatioon sekä ns. itsesuggestioon pohjautuvista menetelmistä, stressinhallinnasta sekä elämäntavoista (kuten ravinto, liikunta ja hyvä uni) ja ympäristöstä. Teos on käytännönläheinen ja menetelmien sekä harjoituksien kautta helposti omassa elämässä sovellettavissa. Kirja on informatiivinen ja sen tarkoitus on informatiivisuuden lisäksi tukea sinua laihdutuksessa ja pai-nonhallinnassa sekä opastaa sinut tasapainoisen olotilan tielle.

 

e-Kirja Laihdutuskompastelijan opas

7,50 €Hinta